Analyse vrijkomende locaties buitengebied

De gemeenten in Noordoost-Twente hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Dit zal op enig moment ook van invloed zijn op (de invulling van) nieuwe- en bestaande woon- en werklocaties. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd in Noordoost-Twente naar vrijkomende locaties in het buitengebied.

Het rapport over vrijkomende locaties in de kernen kunt u hier vinden.

U kunt het rapport hier downloaden.