Anders wonen en werken

De gemeenten in Noordoost-Twente hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Door het toenemende aantal ouderen neemt het belang van de toe- en doorgangelijkheid van woningen toe. Dit leidt tot een veranderende vraag naar woningen. Daarom is het tijd om anders te denken over wonen en werken.

Samen met de verkenning vrijkomende locaties in het buitengebied is gekeken naar de vrijkomende locaties in de kernen.

Hiervoor is een rapport opgesteld. U kunt hier het rapport downloaden.