Art & Spirit

De toeristische sector is een belangrijke economische drager in Noordoost Twente, met nog volop kansen om te ontwikkelen. Zeker met het oog op de toekomst! Recreatieve ondernemers hebben zich verenigd in Art & Spirit. Onder deze vlag proberen ze gezamenlijk een impuls te geven aan de recreatieve sector.

Art & Spirit staat voor:

  • Art: Hollandse meesters van de 21e eeuw in (Noordoost)Twente
  • Spirit: Inspiratie, energie en bezinning in (Noordoost)Twente
  • Fietsen: vormt de verbindende schakel tussen de beide elementen

Art & Spirit heeft een gezamenlijke visie opgesteld om te komen tot:

  • Een verhoging van de netto opbrengsten per nacht
  • Productiviteitsverbetering bij ondernemers
  • Verbetering van de samenwerking, innovatie en gezamenlijke productontwikkeling

Het ambitieniveau is hoog: binnen vijf jaar 10 miljoen euro extra aan toeristische uitgaven per jaar en 150 tot 200 extra banen creëren.