Het nieuwe boeren

vergroten

Noordoost-Twente heeft een goed vestigingsklimaat voor de agrarische sector. De actieve sector levert een stevige bijdrage aan de lokale economie. De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente streeft naar een versterking van de sector via stimulering van nieuwe duurzame agrarische ontwikkelingen, zoals hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen. Hierin kan bijvoorbeeld een zorgboerderij gevestigd worden.

Er zijn veel mogelijkheden voor het hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen, mits er een structurele bijdrage geleverd wordt aan de versterking van de werkgelegenheid in Noordoost-Twente.

In 2013 zijn de volgende projecten ondersteund:


De subsidieregeling voor het Nieuwe Boeren staat open tot eind 2013. Klik hier voor meer informatie.