Monitor

De voortgang van de gebiedsontwikkeling is op programmalijn- en projectniveau inzichtelijk gemaakt in een tabel die onder andere wordt gebruikt voor rapportage over de voortgang aan Provinciale Staten. Dit overzicht geeft per project de relatie met de gestapelde problematiek aan. Ook wordt kort de stand van zaken geschetst en wordt de besteding van middelen inzichtelijk gemaakt. Het overzicht is hier te downloaden: de monitor als pdf bestand.