Online leegstandsmonitor Overijssel

Op 22 april 2016 is de Leegstandsmonitor Overijssel online gegaan. De monitor is ontstaan in Noordoost-Twente en brengt leegstand van negen soorten vastgoed integraal in beeld voor Overijssel en Nederland.

Binnen Overijssel alle gemeenten, wijken en buurten en de gebiedstypen bebouwde kom, bedrijventerreinen en buitengebied. De monitor is ontwikkeld door provincie Overijssel en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De monitor is te raadplegen via www.overijssel.nl/leegstandsmonitor.