Resultaten van een unieke samenwerking in beeld!

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 13 uiteenlopende participatieprojecten van de grond gekomen in Noordoost-Twente. Onder leiding van Peter van Rooij van Nederland boven Water delen wij op vrijdagochtend 27 november de resultaten. U bent van harte welkom!

De samenleving aan zet!
Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 13 uiteenlopende participatieprojecten van de grond gekomen in Noordoost-Twente. Dat maakt Noordoost-Twente tot een ware proeftuin voor nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers/bewoners, overheid en onderwijs in de provincie Overijssel. De projecten hebben een impuls gegeven aan belangrijke thema’s uit de samenleving, zoals werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, duurzaamheid, leefbaarheid in de kernen en de landschappelijke kwaliteit van Noordoost-Twente. Tijd om de resultaten te bekijken!

Samen met de Saxion Hogeschool en vaste partners in Noordoost-Twente is het afgelopen jaar menskracht, denkkracht en geld beschikbaar gesteld. In totaal hebben de gebiedspartners provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser een bijdrage geleverd van 1 miljoen euro. Uiteindelijk is er voor de 13 bewoners- en ondernemersinitiatieven een totale investering gedaan van ruim 5 miljoen euro.

Resultaten participatieprojecten
Onder leiding van Peter van Rooij van Nederland boven Water delen wij op vrijdagochtend 27 november delen wij van 9.00-11.30 uur de resultaten van de projecten. In een pitch van 7 minuten zetten de vertegenwoordigers van de projecten de resultaten op een rij. Na afloop is er onder het genot van een lunch ruimte om na te praten over deze unieke samenwerking en de resultaten van de verschillende projecten. We heten u van harte welkom om onze resultaten te komen beluisteren!

Wij willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, daarom vragen we u om uiterlijk 24 november te laten weten of u aanwezig bent. Dat kan door een mailtje te sturen naar k.mook@overijssel.nl of te bellen naar 038-4998753.