Succes van Water Collectief Twente: samenwerking

Trots houden ze het spandoek van Water Collectief Twente vast: de partners die hebben samengewerkt aan het herstel van beken en bronnen in Noordoost Twente. Doel van Water Collectief Twente was verdroging van het gebied tegen te gaan. Maandag 7 december vond de feestelijke afronding plaats bij wasserij Springendal in Oud-Ootmarsum.

Nettie Aarnink, DB-lid van waterschap Vechtstromen: “We mogen trots zijn op wat we met elkaar bereikt hebben in Noordoost Twente. Tegen droogte. Voor natuur, landschap, recreatie en landbouw. De samenwerking heeft geloond.”
Bronnen en beken in Noordoost Twente zijn nu beter toegerust op toekomstige klimaatverandering. Want in dat kader kunnen we drogere periodes én heftige regenbuien verwachten. De kunst is om het water bij heftige regenval goed te kunnen verwerken en het water langer vast te houden voor drogere periodes. In Noordoost Twente, met de hooggelegen zandgronden, is dat extra uitdagend.

Herstel van beken en bronnen is belangrijk voor landbouw en natuur. Bij Water Collectief Twente is ook gekeken naar recreatiebelangen. Het herstel van bronnen heeft bijgedragen aan de restauratie van het landschap in Noordoost Twente: meer natuurlijke oevers, tussen bossen, weilanden, akkers en beekjes.

Kansen voor vervolg
De resultaten zijn bereikt als collectief, dus in samenwerking. En dat is een bijzonder succes, want water, natuur, landschap, landbouw en recreatie worden vaak gezien als tegenstrijdige belangen. Aarnink: “Water Collectief Twente heeft deze belangen juist weten te verbinden en dat dat is wat mij betreft het ware succes.” Aarnink spreekt de intentie uit voor een vervolg. “Ik zie daartoe kansen, want we zijn er nog niet. Meer ingrepen zijn nodig om verdroging tegen te gaan en kansen te bieden voor natuur, landbouw, landschap en recreatie. Kortom, als het aan waterschap Vechtstromen ligt gaan we door.”

Samenwerking
Binnen Water Collectief Twente heeft waterschap Vechtstromen samengewerkt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, gemeente Dinkelland, gemeente Losser, gemeente Oldenzaal, gemeente Tubbergen, verschillende landgoedeigenaren, Aequator, LTO, agrariërs, Unie van Bosgroepen, Ecogroen, aannemer Gerwers Tilligte en wasserij Springendal. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie van DROP (Interreg IVb) en een financiële bijdrage vanuit de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente.