Organisatie

vergroten

De organisatie van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente is gericht op het realiseren van de ambities en doelen zoals beschreven in de gebiedsvisie Noordoost- Twente ‘verbinden maakt sterk’. De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente draait om versnellen, het verschil maken, stimuleren en faciliteren.

De Gebiedsontwikkeling is een samenwerking van:

  • Gemeente Dinkelland
  • Gemeente Losser
  • Gemeente Tubbergen
  • Gemeente Oldenzaal
  • Waterschap Regge en Dinkel
  • Provincie Overijssel

Bestuurlijk zijn en blijven deze partijen vertegenwoordigd in de Stuurgroep Noordoost-Twente. Daarnaast zijn er vele gebiedspartners (ondernemers, bedrijven, belangenorganisaties, terreinbeheerders en anderen) die een belangrijke rol hebben in de uitvoering. De Stuurgroep vraagt deze groep om onder andere in de vorm van een breed maatschappelijk overleg mee te denken over de koers en richting tijdens de uitvoering. Binnen de programmalijn ‘De samenleving aan zet’ wordt de participatie van deze partijen nader ingevuld.