Paaschberg

Om concrete invulling te geven aan de gebiedsvisie ten behoeve van het project gebied Losser zijn de LTO afdeling Losser en Natuurmonumenten gezamenlijk om tafel gegaan.

In het zuidelijke deel van Losser wordt op dit moment gewerkt aan de wettelijke verkaveling. De LTO afdeling en Natuurmonumenten willen het voortouw nemen om nu ook in het noordelijk deel van Losser vorm te geven aan het werken aan een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt niet gekozen voor een “langdurig/moeizaam” traject, maar zijn de uitgangspunten: vrijwilligheid en kleinschaligheid voor en door het gebied. Als “pilot gebied” willen de initiatiefnemers aan de slag met het gebied “Paaschberg”. Een gebied gelegen ten noorden van buurtschap De Lutte. De eerste verkenning zal gericht zijn op een drietal agarische bedrijven, een landgoed en Natuurmonumenten (als gebiedsbeheerder en eigenaar).

De pilot is een eerste verkenning (eerste fase) gericht op de mogelijkheden voor ondernemen met natuur, het nieuwe ondernemen en/of het nieuwe boeren.