Projecten

Met verschillende partners uit het gebied werken we de komende jaren aan de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.

Hiervoor is een visiedocument opgesteld. Vanuit die gebiedsvisie wordt gewerkt aan de hand van drie inhoudelijk programmalijnen: economische kracht, demografie en landschap. De programmalijn economische kracht richt zich op het versterken van de economische ontwikkelingen van het gebied. Vooral in deze huidige tijd is het belangrijk om te blijven innoveren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De programmalijn demografie besteedt vooral aandacht aan hoe om te gaan met een veranderende bevolkingssamenstelling en de gevolgen hiervan op de voorzieningen, de leefbaarheid en sociale cohesie.

Binnen de programmalijn Landschap wordt ingezet op het versterken en behouden van de unieke landschaps- en natuurwaarden in het gebied. De opgaven staan niet los van elkaar, onderling hebben ze veel raakvlakken.

Binnen deze programmalijnen worden verschillende projecten uitgevoerd. Die zijn thematisch onderverdeeld. Op deze pagina kun je per thema de verschillende projecten bekijken. Hier wordt regelmatig informatie aan toegevoegd om zo altijd een actueel beeld te kunnen krijgen van de projecten.

Heb je zelf leuke foto's, filmpjes of ander materiaal dat we kunnen toevoegen? Mail ons dan!