Kanaal Almelo-Nordhorn

Het project recreatieve potentie kanaal Almelo-Nordhorn gaat over het versterken van het recreatieve gebruik van het kanaal (te denken valt aan pontjes, kanovaren etc.), waardoor meer activiteit rondom het kanaal aanwezig zal zijn en het kanaal meer beleefd wordt door recreanten.

Zo ontstaan door bijvoorbeeld de aanleg van de pontjes verschillende mogelijkheden van lange en korte tochten en mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve voorzieningen.  

Het project is gestart met een verkenning. Het doel van deze verkenning is het in beeld brengen van het huidige recreatief gebruik en potentie voor nieuwe ontwikkelingen van het kanaal Almelo-Nordhorn, het creëren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen en het beschrijven van eventuele noodzakelijke vervolgacties.