Elkweervoorzieningen

Nationaal Landschap Noordoost-Twente is in trek voor fietsen en wandelen, maar als het zomerseizoen voorbij is, zijn de toeristen ook weg uit het gebied. Daarom wil de gebiedsontwikkeling onderzoeken hoe dit aanbod kan worden aangevuld met slechtweervoorzieningen.

Onder elkweervoorzieningenwordt hier verstaan: recreatieve faciliteiten in overdekte ruimten die aangebracht zijn met als doel een alternatief te bieden voor openluchtvoorzieningen bij regen in de zomer of om het toeristenseizoen te verlengen.

Een eerste stap in dit onderzoek is het inventariseren van het bestaande aanbod van en de potentiële behoefte aan elkweervoorzieningenin Noordoost-Twente, Netwerkstad Twente en de direct aangrenzende gemeenten in Duitsland. Het onderzoek wordt eind 2013 opgeleverd.