Stuurgroep

In de stuurgroep zitten de volgende personen:

-          Mw. N. Aarnink (waterschap Vechtstromen)
-          Mw. I. Bakker (provincie Overijssel
-          Dhr. H. Bekke (gemeente Oldenzaal)
-          Dhr. J. Hassink (gemeente Losser)
-          Dhr. E. Volmerink (gemeente Tubbergen)
-          Dhr. T. Vleerbos (gemeente Tubbergen)
-          Mw. L. Stokkelaar (gemeente Dinkelland)